Öğr. Gör. Dr. SEÇKİN FİLİZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. SEÇKİN FİLİZ

T: (0282) 250 3528

M sfiliz@nku.edu.tr

W sfiliz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Makine ve Metal Teknolojileri
Ana Bilim Dalı:Makine
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2010-2017
Tez: Akışkan Taşıyan Boruların Dinamiği (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2008-2010
Tez: Eksenel fonksiyonel derecelendirilmiş çubuk ve kirişlerin serbest titreşimi (2010)
Lisans
Üniversite: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2003-2007
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / MAKİNE PR.
2011-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Makine Mühendisliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AYDOĞDU M., FİLİZ S., Vibration analysis of symmetric laminated composite plates with attached mass, MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES, vol. 23, pp. 136-145, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. FİLİZ S., AYDOĞDU M., Wave propagation analysis of embedded (coupled) functionally graded nanotubes conveying fluid, COMPOSITE STRUCTURES, vol. 132, pp. 1260-1273, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. UYMAZ B., AYDOĞDU M., FİLİZ S., Vibration Analyses of FGM Plates with In Plane Material Inhomogeneity by Ritz Method, COMPOSITE STRUCTURES, vol. 94, pp. 1398-1405, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. AYDOĞDU M., FİLİZ S., Modeling Carbon Nanotube based Mass Sensors Using Axial Vibration and Nonlocal Elasticity, PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES, vol. 43, pp. 1229-1234, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. FİLİZ S., AYDOĞDU M., Axial Vibration of Carbon Nanotube Heterojunctions Using Nonlocal Elasticity, COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, vol. 49, pp. 619-627, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. AYDOĞDU M., T. V., D. P., A. T., F. S., Advances in Vibration Analysis Research, Bölüm: Some Complicating Effects in the Vibration of Composite Beams, Yayın Yeri: Intech Open Access Publisher, Editör: Ebrahimi Farzad, 2011.
Bilimsel Kitap
2. AYDOĞDU M., F. S., Mechanical Vibrations: Types, Testing and Analysis, Bölüm: Vibration Analysis of Piecewise and Continously Axially Graded Rods and Beams, Yayın Yeri: Nova Publishers, Editör: Galloway Amy L., 2010.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. FİLİZ S., Free Vibration of Defected Cantilever Carbon Nanorod by Using Nonlocal Elasticity, II. International Conference on Engineering Technology and Innovation (07.03.2018-11.03.2018).
Özet bildiri
2. AYDOĞDU M., ARDA M., FİLİZ S., Vibration of axially functionally graded nanorods and beams, 3rd International Conference on Mechanics of Composites (04.07.2017-07.07.2017).
Özet bildiri
3. FİLİZ S., AYDOĞDU M., Vibration of fluid conveying functionally graded beam considering thermal effects, 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS OF COMPOSITES (04.07.2017-07.07.2017).
Özet bildiri
4. FİLİZ S., Continuum Buckling Analysis of Double Walled Carbon Nanotubes with Different Inner and Outer Conditions, NANOTR 6.
Poster
5. ERUSLU S. Ö., A. M., F. S., Thermal Buckling Analysis of Short Fiber Reinforced Laminated Plates, Mechanics of Nano, Micro and Macro Composite Structures.
Tam metin bildiri
6. AYDOĞDU M., F. S., Vibration Analsis of Symmetric Laminated Composite Plates with Attached Mass, 16th International Conference on Composite Structures.
Tam metin bildiri
7. UYMAZ B., A. M., F. S., Vibration Analyses of FGM Plates with In Plane Material Inhomogeneity by Ritz Method, 16th International Conference on Composite Structures.
Tam metin bildiri
8. AYDOĞDU M., K. P., S. S., F. S., Vibration and Bending Analysis of Multi Walled Carbon Nanotubes, Mechanics of Nano, Micro and Macro Composite Structures.
Tam metin bildiri
9. FİLİZ S., A. M., Vibration of Bi Material Timoshenko Beams, 16th International Conference on Composite Structures.
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. FİLİZ S., AYDOĞDU M., Eksenel Fonksiyonel Derecelenmiş Kirişlerin Titreşim ve Burkulma Analizi, XIX. Ulusal Mekanik Kongresi (24.08.2015-28.08.2015).
Tam metin bildiri
2. FİLİZ S., A. M., Eksenel Doğrultuda Fonksiyonel Derecelendirilmiş Çubukların Titreşim Analizi, Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu(UMTS 2009).
Tam metin bildiri
3. AYDOĞDU M., F. S., Eksenel Yüklü Fonksiyonel Derecelendirilmiş Silindirik Kabukların Titreşimi, III. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı(UHUK 2010).
Tam metin bildiri
4. ERUSLU S. Ö., A. M., F. S., Kısa Elyaf Takviyeli Katmanlı Kompozit Kirişlerde Titreşim Analizi, III. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı(UHUK2010).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Journal of Vibroengineering, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Uluslararası Projeler
1. EuropeAid_135020_M_ACT_TR, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Eğitmen, 30.01.2017-10.02.2017.